คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากร คุณนิพนธ์ เพ็ญราชา ผู้ควบคุมงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการเบื้องต้น และ หลักการให้บริการที่ดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี