ภาพกิจกรรม โครงการ “สืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556

โครงการ “สืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำปี 2556  ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี