คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับ Professor จากญี่ปุ่น ปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือของสาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับ Professor จากญี่ปุ่น ซึ่งมาปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือของสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี