ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี