คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีประดับไทด์ และติ้ง ประจำปีการศึกษา 2555

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีประดับไทด์ และติ้ง ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช