ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียนเรียนและการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียนเรียนและการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556  ใันวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ห้องรินลอุบล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี