ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงานนิทรรศการ MINI SCULPTURE วันที่ 5 มีนาคม 2556

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ MINI SCULPTURE ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี