ต้อนรับสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์ฺและนักเรียนจากโรงเรียนสามโคก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย และโรงเรียนธัญรัตน์ เข้าเยี่ยมชมคณะฯ ในโครงการงานเปิดบ้านราชมงคล 2556 (Open House) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา