ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ และเกมส์ของสาขาวิชา

 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ และเกมส์ของสาขาวิชาต่างๆ ในงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “มทร. ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ บริเวณลานปาล์ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี