สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2555

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี