ภาพบรรยากาศ รับมอบเงินทุนการศึกษา จากบริษัทโมโตโรล่า โซลูชั่นส์(ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  รับมอบเงินทุนการศึกษา จากคุณสุปราณี  เกื้อกูลเงิน  ผู้จัดการ บริษัทโมโตโรล่า โซลูชั่นส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมบัวหลวง1 มทร.ธัญบุรี

  

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี