โครงการปิดทองหลังพระ และบทบาทของมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม

 

โครงการปิดทองหลังพระ และบทบาทของมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม –  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดการบรรยายโครงการปิดทองหลังพระ และบทบาทของมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิสกุล เลขานุการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี