มอบรางวัลวิจัยให้กับนนักศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

 

มอบรางวัล –  รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดงานวิจัยของนักศึกษา

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี