งานเทศกาลของขวัญ “SHOW POW(er)” 7 กุมภาพันธ์ 2556

 

เปิดงาน – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลของขวัญ “SHOW POW(er)”  ครั้งที่ 1
จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาพในงานมีการออกร้านขายสิ้นค้าแฮนด์เมดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี