กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 62

 
ภาพย้อนหลัง :
 การประกวด Boy sport & girl sport และ Miss Queen
ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี)  น้องธีม
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี