ภาพบรรยากาศงาน Show Pow(er) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556