กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 43

      
ภาพย้อนหลัง :รวมภาพบรรยากาศกีฬา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ถ่ายภาพโดย :อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องไอซ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี