กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 40

 

 

ภาพย้อนหลัง :รวมภาพบรรยากาศกีฬา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ถ่ายภาพโดย :
ณัฐวุฒิ อินทรักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยรสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี