กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์-อัลบั้มที่ 38

   

ภาพย้อนหลัง :กีฬาลีลาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ถ่ายโดย :
อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) Ronnachai.Noppharat
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี