กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 36

   

ภาพการแข่งขันกีฬาเปตอง ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) Chaiwat.Khupraserth
ถ่ายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี