กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 33

  

ภาพการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องอัด ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี