กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 26

  

ภาพการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องตั้ม สุธีร์ แสงโรจน์ศิริกุล
ถ่ายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี