กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”– อัลบั้มที่ 19

 

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องเจมส์ อรรถพงศ์ สมวงศ์
ถ่ายเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี