กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 20

  
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องเบียร์ ชัยชาญ ใยสำลี
ถ่ายเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี