กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 16

 
 
รวมภาพถ่ายการแข่งขันกีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์  ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องโหน่ง วันเฉลิม ชมพูธิ  ถ่ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี