กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 13

  

รวมภาพการแข่งขันกีฬา ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องวุธ นันทวุธ นามบุศย์
ถ่ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี