กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 8

 

ภาพการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี)
น้องเจมส์ อรรถพงศ์ สมวงศ์ และน้องนิว ศิวนันท์  ชมชื่น  ถ่ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี