งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อัลบั้ม 11) คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” วันที่ 18-20 มกราคม 2556 (อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผ้าด้วยเทคนิคการตัดต่อผ้า)
 
ภาพถ่ายโดย : คณะศิลปกรรมศาสตร์