นำถ้วยรางวัลขึ้นทูลเกล้าถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ไปคว้ารางวัลทีมชนะเลิศ  First  Prize ในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้นำถ้วยรางวัลขึ้นทูลเกล้าถวาย  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  อาคารศิริราช  100  ปี  โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 15 มกราคม 2556