คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2555