กีฬาราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11 วันที่ 21 ธันวาคม 2555 (อัลบั้ม 1)

 

าพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ