คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา09.00-12.00น.