ภาพบรรยากาศ ชนะเลิศการประกวดจัดสวนแนวดิ่งล้อมเสา

ชนะเลิศการประกวดจัดสวนแนวดิ่มล้อมเสา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ประธานถ้วยรางวัลให้อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี จากการประกวดจัดสวนแนวดิ่งล้อมเสา ประจำปี2555 ในงานฟิวเจอร์พาร์คสานต่องานพ่อสร้าง 85 พรรษามหาราชา ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2555  ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอับดับ 2 ประเภทอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร