โครงการเทิดพระเกียรติวันพ่อ ร่วมกับเทศบาลตำบลหลักหก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการทางวิชาการ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ ท้องที่เทศบาลตำบลหลักหก จ.ปทุมธานี