พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษา มหาราช

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษา มหาราช วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานคณบดี