ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 22

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 22 ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-15 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี