ภาพบรรยากาศ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีการแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้น มอบการ์ดและของที่ระลึกที่ลูกๆทำให้คุณพ่อ ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี