พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 พ.ย. 2555 อัลบั้ม 7

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์