ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 พ.ย. 2555

  

ภาพถ่ายโดย : คณะศิลปกรรมศาสตร์