Up พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดหว่านบุญ Slideshow

20191016-01
20191016-02
20191016-04
20191016-07
20191016-08
20191016-09
20191016-10
20191016-11
20191016-14
20191016-15
20191016-16
20191016-17
20191016-18
20191016-22
20191016-23
20191016-24
20191016-25
20191016-26
20191016-27
20191016-28
20191016-29
20191016-30
20191016-31
20191016-32
20191016-33
20191016-40
20191016-41
20191016-42
20191016-03
20191016-05
20191016-06
20191016-12
20191016-13
20191016-19
20191016-20
20191016-21
20191016-35
20191016-36
20191016-37
20191016-38
20191016-39
20191016-34

Total images: 42 | Last update: 7/24/20 12:34 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help
(Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110)