Up นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Slideshow

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

20190808PR01_01
20190808PR01_02
20190808PR01_03
20190808PR01_04
20190808PR01_05
20190808PR01_06
20190808PR01_07
20190808PR01_08
20190808PR01_09
20190808PR01_10
20190808PR01_11
20190808PR01_12
20190808PR01_13
20190808PR01_14
20190808PR01_15
20190808PR01_16
20190808PR01_17
20190808PR01_18
20190808PR01_19
20190808PR01_20
20190808PR01_21
20190808PR01_22
20190808PR01_23
20190808PR01_24
20190808PR01_25
20190808PR01_26
20190808PR01_27
20190808PR01_28
20190808PR01_29
20190808PR01_30
20190808PR01_31
20190808PR01_32
20190808PR01_33
20190808PR01_34
20190808PR01_35
20190808PR01_36
20190808PR01_37
20190808PR01_38
20190808PR01_39
20190808PR01_40
20190808PR01_41
20190808PR01_42
20190808PR01_43
20190808PR01_44
20190808PR01_45
20190808PR01_46

Total images: 46 | Last update: 9/2/19 1:26 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help
Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110