Up 20181109-PR01 Slideshow

การปฐมนิเทศโครงการอบรม"หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย (Professional Development Training Course - University Pedagogy) ในวันที่ ๑๐ กันยายน 2561 รุ่นที่ 8,รุ่นที่ 9 ห้องอบรม Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180910-2
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0001
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0002
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0003
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0004
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0005
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0006
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0007
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0008
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0009
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0010
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0011
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0012
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0013
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0014
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0017
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0019
รุ่นที่ 8_๑๘๐๙๐๙_0015
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0014
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0001
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0002
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0007
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0005
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0009
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0010
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0011
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0012
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0013
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0015
รุ่นที่ 9_๑๘๐๙๐๙_0006

Total images: 30 | Last update: 11/9/18 11:28 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help