Up ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 Slideshow

ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

20170607PR02-01
20170607PR02-02
20170607PR02-03
20170607PR02-04
20170607PR02-05
20170607PR02-06
20170607PR02-07
20170607PR02-08
20170607PR02-09
20170607PR02-10
20170607PR02-11
20170607PR02-12
20170607PR02-13
20170607PR02-14
20170607PR02-15
20170607PR02-16
20170607PR02-17
20170607PR02-18
20170607PR02-19
20170607PR02-20
20170607PR02-21
20170607PR02-22
20170607PR02-23
20170607PR02-24
20170607PR02-25
20170607PR02-26
20170607PR02-27
20170607PR02-28
20170607PR02-29
20170607PR02-30
20170607PR02-31
20170607PR02-32
20170607PR02-33
20170607PR02-34
20170607PR02-35
20170607PR02-36
20170607PR02-37
20170607PR02-38
20170607PR02-39

Total images: 39 | Last update: 8/22/17 11:06 AM | Made with JAlbum & Chameleon | Help
Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110