Up ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพของมัคคุเทศก์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 Slideshow

ณ ห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

20170422PR02-02
20170422PR02-03
20170422PR02-04
20170422PR02-05
20170422PR02-06
20170422PR02-07
20170422PR02-08
20170422PR02-09
20170422PR02-10
20170422PR02-11
20170422PR02-12
20170422PR02-13
20170422PR02-14
20170422PR02-15
20170422PR02-16
20170422PR02-17
20170422PR02-18
20170422PR02-19
20170422PR02-20
20170422PR02-21
20170422PR02-22
20170422PR02-23
20170422PR02-24
20170422PR02-25
20170422PR02-26
20170422PR02-27
20170422PR02-28
20170422PR02-29
20170422PR02-30
20170422PR02-31
20170422PR02-32
20170422PR02-33
20170422PR02-34
20170422PR02-35
20170422PR02-36
20170422PR02-37
20170422PR02-38

Total images: 37 | Last update: 7/3/17 3:30 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help
Rajamangala University of Technology Thanyaburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110