พิธีเปิดการดำเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล โดยมีผู้อำนายการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีด้วย ณ ลานอนัตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี