คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี