คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  
ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี